Statybos taisyklės

Labai naudingas LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJOS sukurtas tinklapis "Statybos taisyklės". Kaip skelbiama pagrindinis portalo tikslas - sudaryti minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų sistemą - statybos taisykles, skirtas, visų pirma, tiems statybos dalyviams, kurie tiesiogiai susiję su statybos projektų įgyvendinimu. Šalia suformuoti gerosios statybų praktikos apie darbuotojų saugą statyboje ir naujausias statybos technologijas centrą ir sudaryti patogias sąlygas juo naudotis.
Pateikiamos šios statybos taisyklės:
ST 121895674.06:2009 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai"
ST 121895674.06:2009 "Betonavimo darbai"
ST 121895674.06:2009 "Mūro darbai"
ST 121895674.06:2009 „Surenkamų konstrukcijų montavimo darbai“
ST 121895674.06:2010 "Stogų įrengimo darbai“
ST 2491109.01:2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas"
ST 121895674.06:2009 "Hidroizoliavimo darbai"
ST 121895674.06:2009 "Apdailos darbai"
ST 121895674.06:2009 "Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai"
ST 121895674.06:2009 "Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai"
ST 121895674.06:2009 "Pastatų fasadų šiltinimo darbai"
ST 121895674.06:2009 "Statinių remonto ir rekonstravimo darbai"
Elektroninės STATAI statybos taisyklės visiškai atitinka statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2007 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" reikalavimus ir pagal paskirtį gali būti naudojamos įmonės atliekamų statybos darbų technologijos ir kokybės reikalavimų reglamentavimui, įmonės atestacijai bei sutartiniuose santykiuose su kitais asmenimis.
Elektroninės Statybos taisyklių sistemos naudojimosi tvarka nustatyta „STATAI“ naudojimosi taisyklėse.

Tvora be leidimo privačiame sklype

Tvora yra priskiriama prie nesudėtingų statinių (STR 1.01.07:2002) . Jie skirstomi į dvi grupes (STR 1.01.07:2002, 1 priedas, 2 lentelė):
I grupės – kai tvoros didžiausias aukštis yra 1.8 metro, nereikia projekto ir leidimo.
II grupės – kai tvoros didžiausias aukštis yra daugiau kaip 1.8 metro iki 2.0 metrų, rengiamas supaprastintas projektas, kurį patikrina savivaldybės įgaliotas atstovas ir duoda raštišką pritarimą, leidimas nereikalingas.
Jeigu tvora, kaip ir bet koks statinys, yra statomas saugomoje teritorijoje, bet kokiu atveju, rengiamas supaprastintas projektas, kurį patikrina savivaldybės ir direkcijos arba aplinkos apsaugos departamento įgalioti atstovai bei duoda raštišką sutikimą, leidimas nereikalingas.
Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma, tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą.
Be gretimo sklypo savininko sutikimo prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:
1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) - ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau - kiaurymių plotas); 2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse: ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%; 3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) – tvoros tipas nereglamentuojamas.
Statant tvoras tarp sklypų, kurių paviršius turi skersinį (tvoros atžvilgiu) nuolydį, tvoros aukštis (įskaičiuojant į jį cokolį – atraminės sienutės viršutinę dalį) skaičiuojamas (matuojamas) nuo aukštesniojo žemės paviršiaus. Tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršinio vandens nutekėjimo nuo gretimo sklypo; kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su kaimyninio sklypo savininku, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą), gavus jos savininko sutikimą raštu.
Minimalus atstumas nuo nesudėtingų inžinerinių statinių (išskyrus tvoras, atramines sienutes, naminių gyvūnų aptvarus ir voljerus) iki kaimyninio sklypo ribos turi būti 1 m. Mažesniu atstumu šie statiniai gali būti statomi, tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) sutikimą. Atstumas nuo naminių gyvūnų aptvarų ir voljerų iki sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 m.

Archyviniai meteorologiniai duomenys


Kas galėtų prisiminti kokios oro sąlygos buvo prieš metus ar šių metų pvz. spalio 1 dieną Vilniuje ar Klaipėdoje? Klausimas, kuris dažną statybininką, priverčia perversti senus užrašus ar "pasirausti" kompiuteryje. Nors šis visiems gerai žinomo meteorologinio puslapio gismeteo.ru resursas ir pavadintas "Mokykliniu orų stebėjimo dienoraščiu", tačiau gali būti labai naudingas ir visiems statybininkams, kad bent jau preliminariai būtų galima "atkapstyti", kokia oro tempertūra buvo vieną ar kita dieną, lijo ar snigo, koks pūtė vėjas.

Pateikiami kiekvienos dienos faktiniai orų duomenys nuo 1997 metų balandžio mėnesio (Vilniaus). Pateikiama pasirinktos vietos (ne tik Lietuvos rajonų centrų, bet ir daugelio pasaulio vietų) pasirinkto mėnesio padieniui oro temperatūra, atmosferiros slėgis, debesuotumas, bei reiškiniai. Visi tos dienos meteoroginiai duomenys dar padalinti į du periodus - dienos ir vakaro, je nepateikiami duomenys, kada baigiasi diena ir prasideda vakaras.

Statybos specialistų bazė. Darbų užsakymai ir specializuoti darbo skelbimai.


Viena didžiausių problemų su kuria susiduria visi užsakovai ir patys statybininkai, kaip atsirinkti tinkamus ir patikimus specialistus, statybines brigadas ar įmones. Taip pat pastebėjau, kad dauguma užsakovų dar neatrado interneto galimybių. Jie mano, kad geriausi statybininkai, tai tie, kuriuos, jiems rekomendavo jų kaimynai ar draugai. Bet pastaruoju metu statybininkų gretos gan ženkliai praretėjo, dalis išvyko į užsienį, kiti persikvalifikavo. Bet mes visi gyvename geresniuose ar prastesniuose būstuose ir laikas nuo laiko tenka juos remontuoti ar patvarkyti. Man pačiam prieš porą mėnesių teko ieškoti apdailininkų ir gipso kartono montuotojų. Paskambinau viena kitam pažįstamam apdailos darbų vykdytojams, deja jų rekomenduoti darbininkai net neturėjo noro apžiūrėti mano buto lubų, nes darbų apimtys jiems pasirodė per menkos. Tuomet prisiminiau, kad kažkada buvau aptikęs specializuotą tik statybininkams skirtą darbo skelbimu portalą, ten ir įdėjau savo statybos darbų užsakymą, kad ieškau apdalininkų smulkiam buto remontui. Mano nuostabai neužilgo sulaukiau kelių skambučių. Atsirinkta dviejų žmonių brigada gerai, greitai ir kokybiškai dirbo, kad pranoko visus mūsų lūkesčius. Tad peršasi išvada, kad tie statybos specialistai, kurie ieško darbo interenete yra aukštesnės kvalifikacijos, jie naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis ir jų motyvacija dirbti yra gana aukšta. Naršydamas toje svetainėje pastebėjau, kad įmonių kataloge yra pasiskelbusios ne tik įmonės, bet ir statybininkų brigados, o jų kartais taip skubiai prireikia ne tik privatiems užsakovams bet ir statybos darbų vadovams, architektams, dizaineriams.
Svetainėje skelbiasi ir darbo ieško: architektai, dizaineriai, inžinieriai, visų specialybių darbininkai, mūrininkai, suvirintojai, elektrikai, santechnikai, geodezininkai, nekilnojamo turto specialistai.

Pagrindinės matematikos formulės

Galva nėra guminė, todėl daugelį matematikos formulių inžinieriai prisimena tik dalinai, todėl kai iškyla klausimas kaip ten su tuo "pi" ar "pi" kvadratu, labai paranku turėti po ranka pagrindinses matematikos ir geometrijos formules.
Pagrindinės geometrijos formulės (kūno tūris: piramidė, kūgis, prizmė, ritinys, rutulys; plokščiosios figūros).
Ten pat galima rasti ir ir pagrindines algebros, trigonomertijos, vektorių ir kt. formules.

Metalinis apšiltintas angaras. Kainos skaičiuoklė


Angaro kainos skaičiuoklė. Negaliu teikti, kad teisybės joje labai daug. Štai pasirinkau, kad „mano angaras“ 15x10 metrų, be vartų ir langų, apskaičiuota kaina už darbus ir medžiagas 464,15 Lt/m2. Nežinau kiek tai konkurentabili kaina, nes nėra nei reikalavimų pamatams, pagrindams, privažiavimo keliams ir t. t. Tiesiog skaičiuoklė leidžia suskaičiuoti vienokios ar kitokios dėžutės kainą.
Nepatogu tai, kad apskaičiavus kainą, reikia prisiminti prieš tai užduotus parametrus, nes jų nesimato pasiūlymo formoje. Naudinga, tai, kad prieš pasirenkant parametrą, galima jį pamatyti „paveiksle“.
Nepatingėkite pažiūrėti į puslapio apačią, kurioje pateikiama skaičiuoklės naudojimo instrukcija.
Galimybė atsispausdinti pasiūlymą *.pdf formatu, kuriame matysis visi pardavėjo rekvizitai.
Labai keistai skamba rezervo paaiškinimas: "Finansinė sąmata sudaryta elektroniniu būdu, galutinė vertė gali padidėti arba sumažėti ne daugiau kaip 5%. Vertės skirtumas yra susijęs su transporto išlaidų, metalo ir kitų statybinių medžiagų kainų svyravimu. Be to, rezervas gali būti naudojamas kaip rezervinis kapitalas papildomoms medžiagoms arba papildomoms statybų sąnaudoms padengti." Tokia pastaba verčia neabejoti, kad kiek šios skaičiuoklės pateikiami skaičiavimai yra realūs.
Pati skaičiuoklė, idealus variantas pardavėjui atsikratyti įkyrių smalsių individualių užsakovų, tačiau statybininkui nėra pakankamos informacijos, tačiau ūkininkui – pakankamai.

Nemokami duomenys apie įmones: skolininkai, rizikos, bankrutuojančios

Šiais įdomiais laikais, kai kiekvieną sudaromą sandėrį reikia tikrinti tiek, kad neužsikrautum skolų naštos, labai pravečia informacija randama skolinikų bazėse. Aišku, kiekviena detali informacija kainuoja, tačiau ir nemokamai internete galima rasti bent minimalių duomenų, kurie gali padėti susidaryti pirminį vaizdą apie būsimą klijentą.

Pati populiariausia ir daugiausiai naudojama - http://www.cr.lt/. Reikalinga registracija (nemokama), kuri leidžia gauti nemokamą informaciją apie: įmonės duomenis (įskaitant direktorių), kreditingumas (su informaciją apie hipotekas ir nekilnojamą turtą), rizikingumas (teismai, bylos, turto areštas), kontaktinė informacija, vieša informacija spaudoje. Leidžiamos 30 nemokamų paieškų per dieną. Detalesnė informacija – mokama.

http://www.kreditorizika.lt/
Paieškos rezultatuose grafiškai atvaizduojami 3 parametrai, pagal kuriuos pateikiama „išvada“ (maža, vidutinė kreditavimo rizika iki subjektas nevykdo veiklos) - Ekonominė būklė (labai gera, gera, vidutinė ir t. t.). Kredito istorija (nėra informacijos apie įsipareigojimų nevykdymą, registruoti atsiskaitymų vėlavimai, registruoti atsiskaitymų vėlavimo sutrikimai, registruoti neįvykdyti įsipareigojimai, įsipareigojimų nevykdymas).

http://www.registrucentras.lt/
Neatlygintina paieška juridinių asmenų registre, leidžianti gauti informaciją apie įmonės pateiktus dokumentus registrų centrui, pagal dokumentų „judėjimą“, galima taip pat daryti tam tikras išvadas.

Didelio diametro pralaidos


Konstrukcija MultiPlate , kurios lakšto storis priklausomai nuo konstrukcijų dydžio gali būti nuo 2,75mm iki 7,00mm. MultiPlate konstrukcijų gofrai, nepriklausomai nuo statinio skerspjūvio formų ir išmatavimų, gaminami dviejų tipų: 150x150 ir 200x55mm.
Naudojamos pralaidoms kelių ir geležinkelių sankasose, tuneliniams praėjimams ir kitiems grunte įgilintiems statiniams, požeminiams kolektoriniams kanalams, senų g/b bei kitų pralaidų "įdėklams", požeminių saugyklų bei civilinės saugos objektų konstrukcijoms. Tipiniai skerspjūviai: apvalūs, vertikalūs, aukšto profilio, arkiniai, lėkštu dugnu, horizontalios elipsės, žemo profilio, galimi ir individualiai suprojektuoti.
Konstrukcija SuperCor naudojama tiltams, viadukams, kelių irgeležinkelių pralaidoms,gyvūnų perėjimams, požeminėms saugykloms įrengti. Didelė žiedinė gofruotė (380mmx140mm) atlaiko dideles dinamines ir statines apkrovas prie įvairaus užpylimo aukščio. Lengvi moduliniai lakštai galibūti paprastai bei ekonomiškai gabenami į bet kurią statybos vietą, yra nesudėtingai surenkami.Konstrukcijos plotis gali būti net iki 25m.
Daugiau apie pralaidas: http://www.viacon.lt/

Sąmatinių statybos kainų pokytis

Palyginus su 2008 m. spalio mėn. skaičiuojamosiomis kainomis, pirmą šių metų ketvirtį darbo jėga atpigo apie 15,2%, mechanizmai - iki 6,8%, medžiagos - iki 6,7% .

Apie darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimus

Faktai:
Trečdalis darbe žuvusiųjų dirbo statybose – jose Lietuvoje darbuotojai žūsta tris kartus dažniau nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse.

Lietuvoje pusė mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta statybų ir transporto srityse.

Valstybinės darbo inspekcijos paruošta metodinė medžiaga.

Darboviečių įrengimas statybvietėse, kirtimo iš aukščio ir griuvimo pavojus statybvietėse, pastolių statymas ir naudojimas, nešiojamų kopėčių naudojimas.

Saugos ir sveikatos taisyklės DT 5-00.

Gera Praktika:
1. Apsauga nuo krintančių daiktų. Apsauginiai stogai. Apsauginiai tinklai
2. Atremiamosios kopėčios
3. Skečiamosios kopėčios
4. Kabamųjų kilnojamųjų platforminių įrenginių sauga
5. Kėlimo reikmenys antžeminėje statyboje
6. Kėlimo reikmenys požeminėje statyboje
7. Gelžbetonio konstrukcijų surinkimas
8. Krovinių užkabinimas
9. Darbai arti elektros oro linijų
10. Darbai nesutvirtintose tranšėjose
11. Asmeninės apsauginės priemonės nuo kritimo iš aukščio
12. Darbas su ASBESTU - Praktinis vadovas, išleistas padedant Danijos darbo aplinkos tarnybos ekspertams